İK Politikamız

Transalkım’ın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "İnsan Kaynağıdır".

Bu nedenle, insan kaynağından doğan sinerjisini artırmaya yönelik olarak, kurumun ve çalışanların beklentilerini daha üst seviyede karşılayan, çağdaş insan kaynakları politika ve stratejileri oluşturulmaktadır. Buna paralel olarak Transalkım, yeni uygulamalar hayata geçirerek ortak bir şirket kültürü yaratmak; bu kültürü destekleyecek "Toplam Kalite Yönetimi" anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak amacındadır.

Transalkım gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak için; çalışanlarının, vizyonu geniş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime ve yeniliğe açık olmalarını sağlamaktadır.

Transalkım, yıllardır "Kendi Yöneticisini Kendi Yetiştirme" anlayışını benimsemiştir. Bu prensipten hareketle elemanlarını, Transalkım’lı olmak isteyen, geleceğin yöneticileri olmaya aday yeni mezunlar arasından seçmektedir.